ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ

Όλες οι πληροφορίες, που παρέχονται από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ ή συλλέγονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.gr.friendly-water.com, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, θα επεξεργάζονται από την εταιρία MULTI SOLUTIONS INTERNATIONAL EOOD, ΦΠΑ 201272044  με έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Βουλγαρία, πόλη της Σόφιας 1407, λεωφ. Τσέρνι βραχ 73.

Η MULTI SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD εγγυάται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχονται από τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ χρησιμοποιούνται από τη MULTI SOLUTIONS INTERNATIONAL για τη διαχείριση παραγγελιών, προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, επεξεργασία πληρωμών, επικοινωνία με τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ, σχετικά με παραγγελίες, προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές,  προτάσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Δημιουργώντας  ενός λογαριασμού σε ηλεκτρονικό κατάστημα www.gr.friendly-water.com, ή κάνοντας παραγγελία, ή συμπληρώνοντας φόρμα επικοινωνίας,  ή κάνοντας παραγγελία / ερώτηση μέσω τηλεφώνου, οι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ δίνουν ρητή και κατηγορηματική συμφωνία τους, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τη MULTI SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD, με σκοπό τη διαχείριση παραγγελιών,  προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών,  επεξεργασία πληρωμών,  επικοινωνία, σχετικά με παραγγελίες, προϊόντα, υπηρεσίες, διαφημιστικές προσφορές, προτάσεις προϊόντων και υπηρεσιών, για μια περίοδο 10 ετών.

 1. Προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τη MULTI SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD

Τα δεδομένα, που παρέχονται από τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης. Άλλα δεδομένα, που συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα είναι η διεύθυνση IP, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος συσκευής μέσω της οποίας εισέρχεται στο ιστότοπο.

 1. Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομέναων
 • γιαεγγραφήκαιδιαχείρισηλογαριασμού (προφίλ)
 • για διαχείριση παραγγελιών
 • για προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών
 • για επεξεργασία πληρωμών
 • γιαεπικοινωνίασχετικάμεπαραγγελίες, προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, προτάσειςπροϊόντωνκαιυπηρεσιών
 • γιααποστολή ενημερωτικού δελτίου(newsletter)
 • γιαμέτρηση και παρακολούθησηστατιστικώνστοιχείωνγιατησυμπεριφοράχρηστώνστονιστότοπο
 • για μελέτες και αναλύσεις πωλήσεων
 • γιασκοπούςμάρκετινγκσχετικάμεδράσειςτουηλεκτρονικούκαταστήματος
 1. Διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με MULTI SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD

Εμείς, από τη MULTI SOLUTIONS INTERNATIONAL Ltd. δεν παραχωρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, πριν να βεβαιωθούμε, ότι τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα είναι διαθέσιμα για την προστασία αυτών των δεδομένων και βρίσκονται στο απαραίτητο επίπεδο για να εγγυείται η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Σε σχέση με τους προαναφερόμενους στόχους επεξεργασίας, η MULTI SOLUTIONS INTERNATIONAL Ltd. παρέχει προσωπικά δεδομένα στις εξής κατηγορίες παραληπτών:

 • Μεταφορικές εταιρίεςγια προμήθεια των παραγγελιών
 • Googleγια μέτρηση, παρακολούθηση, ανάλυση της συμπεριφοράς καταναλωτών και των πωλήσεων
 • Mailchimpαποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) 
 1. Δικαίωμα Πρόσβασης:

Κάθε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει, εντελώς δωρεάν, πληροφορίες, ποια είναι τα προσωπικά του δεδομένα, που επεξεργάζονται:

Όταν ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ  έχει εγγεγραμμένο προφίλ στο ιστότοπο www.gr.friendly-water.com:

 1. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να κάνει κλικ στο „Request Data /Αίτημα Δεδομένων». Πρέπει να εισαγάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email) και να επιλέξει “Export Data / Εξαγωγή δεδομένων “ από το αναπτυσσόμενο μενού.
 2. ΌτανοΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣδενείναιεγγεγραμμένος:

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να στείλει αίτημα στη ηλεκτρονική διεύθυνση: shop@friendly-water.com 

 1. Δικαίωμα διόρθωσης:

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα είναι λανθασμένα ή δεν πλήρες, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει να διορθωθούν. 

 1. Δικαίωμα διαγραφής:

Κάθε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα, εντελώς δωρεάν, να ζητήσει όλα τα προσωπικά του δεδομένα, που επεξεργάζονται να διαγραφτούν:

Όταν ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ  έχει εγγεγραμμένο προφίλ στο ιστότοπο www.gr.friendly-water.com:

 1. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να κάνει κλικ στο „Request Data /Αίτημα Δεδομένων». Πρέπει να εισαγάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email) και να επιλέξει “Export Data / Εξαγωγή δεδομένων “ από το αναπτυσσόμενο μενού
 2. ΌτανοΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣδενείναιεγγεγραμμένος:

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να στείλει αίτημα στη ηλεκτρονική διεύθυνση: shop@friendly-water.com

 1. Δικαίωμα αντίρρησης:

Σε περίπτωση νομικής βάσης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί κατά της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Εάν η αντίρρηση είναι δικαιολογημένη, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα επεξεργάζονται πια.

 1. Δικαίωμα μεταφοράς Δεδομένων:

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή των προσωπικών του δεδομένων σε αναγνώσιμη από μηχανές μορφή. Για το σκοπό αυτό, ο ΠΕΛΑΤΗΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΟΤΗΣ πρέπει να κάνει κλικ στο » Request Data/Αίτημα Δεδομένων», να εισαγάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) και να επιλέξει «Export Data/ Εξαγωγή δεδομένων» από το αναπτυσσόμενο μενού.

 1. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου:

Προσπαθούμε να τηρήσουμε αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι υπάρχει παράβαση από πλευράς μας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις: Βουλγαρία, Σόφια 1407, 73, λεωφ. Τσέρνι βραχ., τηλ.: + 359 2 962 99 10; email: shop@friendly-water.com

Ανεξάρτητα από αυτά, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο σε νομοθετικό όργανο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να απευθυνθείτε στο δικαστήριο.

Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου ή κάποιου αιτήματος, εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε στα χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Εάν η συλλογή δεδομένων σχετικά με το αίτημά σας απαιτεί τη δέσμευση πιο σοβαρών πόρων, η προθεσμία  αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι 30 ημέρες για την οποία θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα.