Όροι και Προϋποθέσεις

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τους γενικούς όρους συναλλαγής που  ισχύουν για χρήση της ιστοσελίδας gr.friendly-water.com, οι οποίοι καθορίζουν  τους κανόνες χρήσης της gr.friendly-water.com, συμπεριλαμβανόμενων όλων των συμβάσεων, τις οποίες συνάπτει η εταιρεία με καταναλωτές (κατωτέρω πελάτες) στα πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήματος online-shop.

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

O ιστότοπος gr.friendly-water.com αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας “Multi Solutions International” LTD, που εδρεύει στη Βουλγαρία, λεωφ. «Τσερνι βραχ» 73, ΑΦΜ BG201272044. Η ιστοσελίδα ειδικεύεται στην πώληση παρασκευασμάτων και εξοπλισμού καθαρισμού πισίνας.

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας “Multi Solutions International” LTD. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως άδεια χρήσης φωτογραφιών, εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλων πληροφοριών, καθώς αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

3.1. Πωλητής – “Multi Solutions International” LTD

3.2. Ιστότοπος – domain gr.friendly-water.com και τα δικά του subdomains

3.4. Πελάτης – οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί την ιστοσελιδα gr.friendly-water.com με οποιονδήποτε τρόπο. Συμπεριλαμβανομένου, αλλά και όχι μόνο, ο πελάτης μπορεί να την περιεργάζεται , να κάνει παραγγελία, να αγοράζει, να επιστρέφει εμπορεύματα κτλ.

3.5. Λογαριασμός – μια σελίδα στον ιστότοπο, που αποτελείται από διεύθυνση e-mail και κωδικό πρόσβασης. Δημιουργώντας ένα λογαριασμό, ο πελάτης  θα μπορεί να ψωνίζει, να παρακολουθεί παλαιότερες παραγγελίες και τιμολόγια. Εκεί περιέχεται και πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη

3.6. Αγαπημένα – μια σελίδα στο Λογαριασμό, που ο Αγοραστής/Καταναλωτής μπορεί να δημιουργήσει δική του λίστα.

3.6. Λίστα – μια σελίδα στο Λογαριασμό, υποσελίδα «Αγαπημένα», στην οποία ο Πελάτης να προσθέτει προϊόντα που τον ενδιαφέρον.

3.7. Παραγγελία – ηλεκτρονικό έγγραφο, που είναι φόρμα επικοινωνίας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, μέσω του οποίου ο Αγοραστής δηλώνει στον Πωλητή το σκοπό του να αγοράσει Εμπορεύματα και Υπηρεσίες από τον ιστότοπο.

3.8. Εμπορεύματα και Υπηρεσίες – αντικείμενο της σύμβασης αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα.

3.9. Σύμβαση – είναι σύμβαση που συνάπτεται από απόσταση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή  για αγοραπωλησία των εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών από την ιστοσελίδα, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι οι παρόντες όροι χρήσης.

3.10. Σχόλια – εκτίμηση ή κριτική παρατήρηση στο τέλος  ενός review ή άλλου σχόλιου.

3.11. Ερώτηση – φόρμα επικοινωνίας  με τους Καταναλωτές/Αγοραστές  με σκοπό να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης σελίδας.

3.12. Απάντηση – γραπτές πληροφορίες, που διαβιβάζονται στον Καταναλωτή/Αγοραστή , ο οποίος έχει υποβάλει μια ερώτηση στον ιστότοπο, στη σελίδα του συγκεκριμένου προϊόντος. Η απάντηση είναι μια εξήγηση από έναν  Καταναλωτή / Αγοραστή σε άλλο Καταναλωτή / Αγοραστή στα πλαίσια ενός διαλόγου.

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4.1. Οι γενικές διατάξεις του gr.friendly-water.com είναι υποχρεωτικές για όλους καταναλωτές του ιστοτόπου.

4.2. Οποιαδήποτε χρήση αυτού του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ  σημαίνει, ότι (α) έχετε μελετήσει  προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης και (β) έχετε συμφωνήσει να τους τηρήσετε απόλυτος.

4.3. Η «Multi Solutions International» Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή εάν επιβάλλεται σε βάση  κανονιστικής πράξης, που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Αυτές οι αλλαγές έχουν άμεση ισχύ και είναι υποχρεωτικές για όλους τους Καταναλωτές/ Αγοραστές. Μπορεί να έχουν επίδραση όσον αφορά στις παραγγελίες που έχουν σταλθεί ή που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί .

4.4. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής Γενικών όρων και Προϋποθέσεων, η Multis Solutions International Ltd. θα ενημερώνει τους Πελάτες της, δημοσιεύοντας τις αλλαγές στον Ιστότοπο. Με αυτή την έννοια, εσείς, ως Καταναλωτής / Αγοραστής, έχετε υποχρέωση να πληροφορηθείτε  για ενδεχόμενες αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστοτόπου κάθε φορά που τον χρησιμοποιήστε.

4.5. Η Multi Solutions International LTD καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια. Υπάρχει πιθανότητα για τεχνικά σφάλματα ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες, λόγω αυτού η Multis Solutions International καθορίζει, ότι οι εικόνες των προϊόντων έχουν ενημερωτικό και καθοδηγητικό χαρακτήρα, και ανάλογα τα προϊόντα που προμηθεύονται μπορούν  διαφέρουν από τις φωτογραφίες λόγω αλλαγής χαρακτηριστικών ή σχεδιασμού τους.

4.6. Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων που περιγράφονται στον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν λάθη και τροποποιούνται από τη Multis Solutions International  ανά πάσα στιγμή.

4.7. Είναι δυνατόν, λόγω του περιορισμένου χώρου και της δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές των προϊόντων μερικές φορές να μην είναι πλήρεις. Παρ’ όλα αυτά, η Mulhouse Solutions International προσπαθεί να παρέχει τις πιο κατάλληλες και σημαντικές πληροφορίες.

 

 1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. Με την εγγραφή παραγγελίας στον ιστότοπο, ο Αγοραστής συμφωνεί τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να δηλώσει την επιθυμία του να παραλάβει το Εμπόρευμα ή την Υπηρεσία από τον Πωλητή έναντι πληρωμής.

5.2. Ο πωλητής θα σας στείλει μια ειδοποίηση για την καταχώρηση της παραγγελίας στο σύστημά του, η οποία δεν έχει την έννοια της παραλαβής, επιβεβαίωσης ή αποδοχής της υποχρέωσης για την εκτέλεση της παραγγελίας. Ο πωλητής κάνει αυτή την ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  ή τηλεφωνικά.

5.3. Με αυτή την έννοια, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην προμηθεύσει  οποιοδήποτε ή όλα τα Προϊόντα ή να μην εκτελέσει μέρος ή όλων των Υπηρεσιών από την Παραγγελία κατά την κρίση του, λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων ή της αλλαγής της τιμής. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Σε αυτή την περίπτωση, η μοναδική ευθύνη του Πωλητή  είναι να επιστρέψει ενδεχομένως το προπληρωμένο ποσό για το Εμπόρευμα/ τη Υπηρεσία.

5.4. Η Σύμβαση αγοροπωλησίας από απόσταση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θεωρείται ότι έχει συναφθεί στη στιγμή, που ο Αγοραστής παραλάβει επιβεβαίωση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και / ή  τηλεφωνικά από τον Πωλητή, ότι είναι έτοιμος να αποστείλει το Εμπόρευμα από την παραγγελία ή να παρέχει την Υπηρεσία.

5.5. Η Σύμβαση αγοροπωλησίας, που έχει συναφθεί μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, αποτελείται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις πληροφορίες που ζητούνται και παρέχονται από τον αγοραστή στον ιστότοπο. Κάθε σύμβαση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγγύησης ,που εκδίδεται από τον Πωλητή ή δικό του προμηθευτή για τα Εμπορεύματα που αγοράστηκαν.

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ONLINE  ΠΩΛΗΣΗΣ

6.1. Η πρόσβαση στο gr.friendly-water.com με σκοπό εγγραφής Παραγγελίας επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Πελάτη.

6.2. Ο gr.friendly-water.com διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε Πελάτη στην εκτέλεση παραγγελίας και / ή σε οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, αν θεωρεί ότι αυτό θα ήταν εις βάρος του gr.friendly -water.com με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση ο Αγοραστής έχει το μοναδικό δικαίωμα να απευθυνθεί στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του gr.friendly-water.com, και να πληροφορηθεί για τους λόγους που έχουν οδήγησει στην εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων. Η gr.friendly-water.com δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, οι οποίες ο Αγοραστής έχει υποστεί ή μπορεί να υποστεί, ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή την δικαιολογία της.

6.3. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει σχόλια για τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες , να επικοινωνεί με το gr.friendly-water.com στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο τμήμα «Επικοινωνία» του ιστότοπου.  Γνώμες ή μηνύματα που περιέχουν άσεμνες λέξεις ή ακατάλληλα λεξιλόγια θα αφαιρεθούν από τον ιστότοπο ή θα αγνοηθούν. Ο πωλητής έχει την ελευθερία να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον  Αγοραστή χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογεί τις ενέργειές του σε σχέση με αυτό.

6.4. Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω άμεσης επαφής με αυτόν ή των διευθύνσεων που αναφέρονται στο τμήμα «Επικοινωνία» του ιστότοπου. Ο πωλητής έχει την ελευθερία να χειρίζεται τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει χωρίς να χρειάζεται να το δικαιολογήσει.

6.5. Η gr.friendly-water.com μπορεί να δημοσιεύει διαφημίσεις ή διαφημιστικές πληροφορίες για τα Εμπορεύματα και / ή τις Υπηρεσίες, και / ή  τις προσφορές που προσφέρονται από αυτόν ή τους συνεργάτες της για ορισμένη περίοδο, καθώς και πληροφορίες για τα αποθέματα.

6.6. Όλες οι τιμές των Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών, που αναφέρονται είναι τελικές, σε ευρώ (EUR), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και οποιωνδήποτε άλλων φόρων ή τελών που απαιτούνται από το νόμο

6.7. Σε περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών ή πληρωμών μέσω τραπεζικής κατάθεσης, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τέλη, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Αγοραστή ή την τράπεζά του σε σχέση με την ίδια τη συναλλαγή, καθώς και στην περίπτωση αλλαγής συναλλάγματος, που έχει πραγματοποιήσει από την τράπεζα που έχει εκδίδει την κάρτα στον πελάτη, σε περίπτωση που το συνάλλαγμα είναι διαφορετικό από το ευρώ. Η πληρωμή μέσω κάρτας προς Multi Solutions International ltd δέχεται ως διεθνής πληρωμή από ορισμένες τράπεζες στη Βουλγαρία και σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας για  πληρωμή  με κάρτα,  οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να χρεώνουν επιπλέον τέλη για τέτοιες συναλλαγές.Το ίδιο ισχύει και για τις συναλλαγές, τις οποίες κάνει ο gr.friendly-water.com προς τον πελάτη, ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται σε σχέση ανάκτησης οποιασδήποτε πληρωμής προς τον αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τα έξοδα, που συνδέονται με τέτοιες πληρωμές είναι αποκλειστικά για το λογαριασμό του Αγοραστή. Λόγω αυτού, η Multis Solutions International συμβουλεύει τους πελάτες της να πληροφορηθούν  στην τράπεζά τους για τυχόν πρόσθετα τέλη που θα μπορούσαν να χρεωθούν σε αυτoύς σε περιπτώσεις πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής (online) ή μέσω τράπεζας για τα προϊόντα που πωλούνται από το gr.friendly-water.com.

6.8. Όλες οι εικόνες που προβάλλονται στον ιστότοπο έχουν το στόχο να δημιουργήσουν κάποια ιδέα για τον τύπο του Προϊόντος /  της Υπηρεσίας που προσφέρεται, και όχι να την παρουσιάσουν ακριβώς. Συνεπώς, υπάρχει πιθανότητα ορισμένες από τις εικόνες του ιστότοπου ή του ιστότοπου (στατικές / δυναμικές εικόνες / παρουσιάσεις πολυμέσων / κλπ.) να μην αντιστοιχούν στην εμφάνιση του συγκεκριμένου προϊόντος ή να δημιουργήσουν μια λανθασμένη εντύπωση για την υπηρεσία που προσφέρεται. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε ευθύνη στον Πωλητή για τέτοιες αναντιστοιχίες.

 

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

7.1. Ο αγοραστής μπορεί να παραγγέλνει στον ιστότοπο, προσθέτοντας τα επιθυμητά προϊόντα και / ή υπηρεσίες στο καλάθι αγορών, ακολουθώντας τα βήματα που καθορίζονται στην ιστοσελίδα για να ολοκληρώσει και αποστείλει  την αντίστοιχη παραγγελία.

7.2. Κάθε εμπόρευμα και / ή υπηρεσία που προστίθεται στο καλάθι είναι προσιτό για αγορά στα πλαίσια των διαθέσιμων ποσοτήτων.  Η προσθήκη ενός προϊόντος και / ή μιας υπηρεσίας στο καλάθι αγορών χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αγορά,  δεν καταλήγει στην καταχώρηση της παραγγελίας και κράτηση του εμπορεύματος / της υπηρεσίας.

7.3. Ο αγοραστής υποχρεώνεται να παρέχει ακριβή και αληθινά δεδομένα στην υποβολή μίας παραγγελίας.

7.5. Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Αγοραστής επιτρέπει στον Πωλητή να έρθει σε επαφή με αυτόν σε οποιονδήποτε τρόπο, όταν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με την παραγγελία ή τη σύμβαση που έχει συναφθεί.

7.6. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση (να ακυρώσει) της παραγγελίας του Αγοραστή για το οποίο πρέπει να ειδοποιήσει τον Αγοραστή. Η ακύρωση της παραγγελίας δεν φέρνει οποιαδήποτε ευθύνη ή συνέπεια υποχρέωσης της μιας από τις πλευρές ως προς την άλλη και καμιά από τις πλευρές δεν δικαιούται να ζητάει αποζημίωση για την ακύρωση της παραγγελίας για τις εξής περιπτώσεις:

 •  μη αποδοχή από την τράπεζα Πελάτη της ηλεκτρονικής συναλλαγής πληρωμής
 • εκτέλεση συναλλαγής πληρωμής, η οποία δεν έχει ως αποτέλεσμα προσέλευσης χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή σε περίπτωση on-line πληρωμών
 • τα δεδομένα που έχουν παραχωρηθεί από τον Αγοραστή στην Ιστοσελίδα είναι ελλιπή και / ή λανθασμένα

7.7. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής προϊόντων, σε περίπτωση  άρνησης του  από τη Σύμβαση και το δηλώσει εντός της προθεσμίας άρνησης, η οποία παραχωρείται από τον Πωλητή. Ο αγοραστής πρέπει να επιστρέψει το προϊόν / τα προϊόντα στην εξής διεύθυνση:

Βουλγαρία, λεωφ. «Τσερνι βραχ» 73 ή στο τηλέφωνο.

7.7a Ο πωλητής υποχρεούνται να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε σε βάσει της Σύμβασης από απόσταση, από την οποία ο αγοραστής έχει απορρίψει σε προθεσμία 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Το ποσό θα επιστραφтεί χωρίς επιπλέον έξοδα για τον Αγοραστή:

 • Πληρωμές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας – η επιστροφή χρημάτων θα γίνει στο λογαριασμό, από τον οποίο έγινε η πληρωμή
 • Πληρωμές με αντικαταβολή – η επιστροφή θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό, που παρέχεται επιπλέον από τον αγοραστή
 • Пληρωμές μέσω καταναλωτικής πίστωση – μετά τη λήξη της σύμβασης καταναλωτικής πίστωσης και επανυπολογισμό των δόσεων των δανείων – συνήθως η επιστροφή γίνεται στο τραπεζικό λογαριασμό, στο οποίο έχουν καταβληθεί τα ποσά για τις δόσεις πίστωσης.

7.8. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση διακοπής Σύμβασης μέχρι την παραλαβή των πωληθέντων εμπορευμάτων ή μέχρι την παραλαβή απόδειξης, ότι τα έχουν αποστείλει , και σε περίπτωση, που ο Πωλητής δεν έχει προλάβει να παραλάβει ο ίδιος τα εμπορεύματα – ισχύει μια από τις δυο περιπτώσεις που συνέβη νωρίτερα.

7.9. Σε περίπτωση, που το εμπόρευμα και / ή η υπηρεσία, που έχει παραγγείλει και προπληρώσει ο Αγοραστής, δεν μπορεί να προμηθευθεί από τον Πωλητή, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον Αγοραστή και θα επιστρέψει στο λογαριασμό του το πληρωμένο ποσό σε προθεσμία εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία, στην οποία ο Πωλητής έχει διαπιστώσει αυτό το γεγονός ή από την ημερομηνία, στην οποία ο αγοραστής έχει ρητά εκφράσει την επιθυμία του να διακόψει τη Σύμβαση.

 

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Ο Πωλητής προσφέρει όλα τα Προϊόντα στον ιστότοπο με εγγύηση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική εγγύησης του αντίστοιχου κατασκευαστή ή επίσημου προμηθευτή του εμπορεύματος. Εξαίρεση είναι κάποιες ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων, οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να λάβουν εγγύηση.

8.2. Στην περίπτωση, που ο Αγοραστής δεν ειδοποιήσει το Gr.friendly-water.com για την έλλειψη πιστοποιητικού εγγύησης στα πλαίσια 48 (σαράντα οκτώ) ωρών μετά την παραλαβή του εμπορεύματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση shop@friendly-water.com, θα θεωρηθεί ότι о Πωλητής έχει παραχωρήσει το πιστοποιητικό.

8.3. Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης ή κατά την διάρκειά της, σε περίπτωση που η υποχρέωση του Πωλητή να συμμορφώσει το εμπόρευμα σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης έχει διακόψει για οποιοδήποτε λόγο, η επισκευή υπόκειται σε πληρωμή από τον Αγοραστή και εκτελείται σε προθεσμία που συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών.

 

 1. ΕΥΘΥΝΗ

9.1 Ο Πωλητής  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στον Αγοραστή λόγω περίπτωσης ανωτέρας βίας ή τέτοιας που είναι εκτός του ελέγχου του πωλητή.

9.2 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη του Πωλητή θα περιοριστεί στο τιμολογηθέν ποσό της υπό κρίση Σύμβασης.

 

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1.  Συμπληρώνοντας τη φόρμα για να δημιουργήσει ένα λογαριασμό και / ή  παραγγελία, ο αγοραστής δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων του Gr.friendly-water.com, και δίνει σαφή και ρητή συγκατάθεση όλα αυτά τα στοιχεία να αρχειοθετηθούν, να επεξεργαστούν  και να χρησιμοποιηθούν , χωρίς εδαφικό και / ή χρονικό περιορισμό από Gr.friendly-water.com και τους συνεργάτες και συνέταιρους του, για δράσεις και όχι μόνο, όπως εμπορικες δραστηριοτήτες, προωθητικές ενέργειες προϊόντων και υπηρεσιών, μάρκετινγκ, διαφήμιση, διοικητικές και εξερευνητικές περιπτώσεις,  έρευνα αγοράς, παρακολούθηση των πωλήσεων και συμπεριφοράς του καταναλωτή.

10.2.  Τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μπορούν να παραχωρηθούν στην Εισαγγελική Υπηρεσία, στην αστυνομία, στους δικαστικούς  θεσμούς  ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα, για το λόγω ότι υπάρχει ένα ρητό αίτημα από αυτούς  στα πλαίσια νομικών διατάξεων.

 

 1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

11.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε  αδυναμία εκπλήρωσης της συμφωνίας εάν και εφόσον αυτή είναι αποτέλεσμα ανωτέρας βίας.  Η ανωτέρη βία είναι ένας απρόβλεπτος γεγονός, υπεράνω ελέγχου των πλευρών, η οποία δεν μπορεί να αποφευχθεί.

11.2 Αν η κατάσταση ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από 14 (δεκατέσσερεις) μέρες, και αυτή δεν πάψει, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη συμφωνία, χωρίς να έχει κανένα από τα δύο μέρη δικαίωμα αποζημίωσης